Додади делови од текстови на збирката: De Profundis Clamavi (РадиоАционе-Хрватска)

 

При присуство на сложени структури, како поглавја, оддели, пододдели и слично, доколку го бираш само највисокото ниво без неговите пониски нивоа, веројатно ќе се уфрли само насловот.

Структурата на текстот е покажана долу.

 
Оддел
Избери
Наслов, автор, датум...
De Profundis Clamavi
Извори, забелешки...